onsdag den 12. august 2009

Kenya vil plante 7,6 milliarder træer

Kenya har meddelt at landet vil plante 7,6 milliarder over de næste 20 år for at skabe nye skove i de områder hvor der i årtier har fundet skovrydning sted.