søndag den 31. marts 2013

Lokale producenter vil i supermarkedet

Små, fødevarerproducenter er ivrige efter at få deres varer på hylderne i SuperBrugsen.

På landsplan har SuperBrugsen fået 270 henvendelser fra leverandører og kunder der foreslår lokale producenter.

- Forbrugerne vil gerne den lokale tilknytning. Det primære er, at der ofte er en god loyalitet og tiltro til lokalprodukter, siger brugsuddeler Torben Frantzen i Hadsund. 

mandag den 18. marts 2013

Danske havvindmøller runder milepæl på 1000 megawatt

Når vindmølle nummer 36 i Anholt Havmøllepark bliver tilsluttet el-nettet mandag, runder Danmark én GW svarende til 1000 megawatt i tilsluttet kapacitet på havet. Dermed er antallet af tilsluttede havvindmøller oppe på 452 fordelt på 13 havmølleparker. Det svarer til, at Danmarks havmølleparker nu dækker, hvad der svarer til cirka en million husstandes elforbrug. 

søndag den 17. marts 2013

tagdel.dk - samarbejde om løsninger

TAG DEL er Danmarks nye medie for aktive medborgerskaber, hvor borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder i fællesskab kan finde løsninger og gå sammen om at realisere dem.

lørdag den 16. marts 2013

Slovenien forbyder pelsdyravl

Holland, som er verdens tredjestørste producent, forbød pelsavl i november. Nu har Slovenien gjort det samme, endda med et overbevisende flertal i landets parlamentet. Det betyder, at den sidste pelsfarm i Slovenien skal lukke og slukke i 2015. 

torsdag den 7. marts 2013

Flere konstruktive nyheder

- Vi er nogle journalister, der vil være langt mere aktive tjenere af demokratiet og mangfoldigheden. Der er et paradigmeskift på vej.

Sådan siger Karen Lumholt, der er en af initiativtagerne til et seminar, hvor det blev besluttet at stifte et selskab for at videndele og udvikle sproget og metoderne indenfor den såkaldte Konstruktive journalistik.

Konstruktiv journalistik rummer mange tilgange, fx. mere aktiv inddragelse af borgerne, idé-indsamling og løsningsforslag. En journalist kan eksempelvis vælge at bide sig fast i et problem og forfølge det, til problemet er løst ved undervejs selv at bidrage konstruktivt til løsningen gennem sin research.

- Vi vil udvikle nye former for journalistik, der bygger samfund og mennesker op ved at finde løsninger og understøtte tillid, tiltro og forståelse. Vi ønsker alternativer til en journalistik, som alt for ofte fokuserer på fejl og forhindringer og derved fremmer frygt, apati og lede ved demokratiet. Vi vil gå forrest med at formidle nuancer, bygge bro, involvere og understøtte borgernes medejerskab, medansvar og foretagsomhed.

Godt-nyt.dk hilser initiativet velkomment og håber på en mangfoldighed af nyheder, der prøver at finde løsninger, understøtte tilid, tiltro og forståelse.

Læs mere og hør programmet: Paradigmeskift i journalistikken - dr.dk/P1/Sproglaboratoriet

Eventyrlige Svartingedalen bevares for eftertiden

Svartingedalen ved Hasle er et eventyrlandskab med stejle klippesider og mosbeklædte sten. Og nu er den fredet, så vores børn og børnebørn også kan opleve den helt unikke natur i dalen. 

Aarhus bruger 450 millioner på energirenovering og solceller

Alle kommunale bygninger i Aarhus Kommune skal energirenovere for at kunne blive CO2-neutral i 2030.

Kommunen søger at spare så meget energi, som overhovedet muligt i hver eneste bygning inden for de økonomiske rammer. Derefter supplereres med solceller, hvor det er muligt fysisk, æstetisk og økonomisk. Investeringen forventes tjent ind på 15 år.

Læs mere: Aarhus bruger 450 millioner på mindre CO2 - Politiken.dk

søndag den 3. marts 2013

Regnvandsbassiner skal bruges til fornøjelse

De kommende år vil der blive investeret milliarder i at sikre Danmark mod følgerne af skybrud og forhøjet vandstand i havene. Med det nye initiativ VANDPLUS inviterer Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen alle landets kommuner og forsyningsselskaber til at søge om støtte til at koble store og små investeringer i klimatilpasning med tiltag, der skaber plads til fx leg, bevægelse, idræt, kulturelle aktiviteter, uformelle møder og anderledes rumlige oplevelser af høj arkitektonisk kvalitet.

Læs mere: VANDPLUS

Urban farming kommer til Aalborg

I storbyer rundt om i vreden har trenden Urban Farming spredt sig, og nu er turen kommet til Aalborg. Tanken er, at passive grunde med ideen kan skabe ”værdi og glæde for byens borgere”.

Teknik- og miljøforvaltningen foreslår, at politikerne giver grønt lys til, at der etableres Aalborghaver, hvor kommunen gratis låner grundene ud til borgerne, der på ikke-kommerciel vis kan dyrke jorden med blomster, grøntsager og eventuelt mindre dyrehold.

Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) har desuden foreslået boligselskaberne, at det var en god ide, at de tog nogle af deres arealer og omdannede dem til små haver til beboerne.

Læs mere: Lån en gratis grund af kommunen | Nordjyske.dk

Læs også: Jordløse får kvit og frit jord til rådighed - Nordjyske.dk