torsdag den 11. februar 2021

Åer, fjorde og vandløb kan spares for ca. 100 tons kvælstof | GreenUpdate.dk

Åer, fjorde og vandløb kan spares for ca. 100 tons kvælstof | GreenUpdate.dk
Landbrugsstyrelsen er så godt som i mål med behandlingen af årets ansøgere og har sendt tilsagn ud til 221 landmænd og lodsejere, som nu kan gå i gang med at anlægge et nyt minivådområde. Hvis alle minivådområderne bliver til virkelighed, vil de nye minivådområder kunne spare danske åer og vandløb for ca. 100 tons kvælstof om året.

onsdag den 10. februar 2021

Verden kan gøre sig fri af fossil energi allerede i 2035, siger ekspertgruppe | Information

Verden kan gøre sig fri af fossil energi allerede i 2035, siger ekspertgruppe | Information

Verdenssamfundet skal – og kan – stille energisystemet om til 100 procent sol, vind og anden vedvarende energi længe før 2050, hvis klimakatastrofer skal kunne afværges. Allerede i 2030 er det teknisk muligt at have omstillet hele den globale elforsyning til de vedvarende energikilder, og fem år senere, i 2035, vil det samlede energisystem kunne være omstillet og fri for CO2-udledninger.

Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra verdens ledende forskere i grøn energiomstilling i kor med nogle af verdens fremtrædende klimaforskere. Tirsdag afsendte i alt 46 forskere en fælles deklaration til verdens ledere fra en energikonference i Dubai og opfordrede samtidig andre forskere til at tilslutte sig appellen om handling.

»Omstillingen til 100 procent vedvarende energi er mulig og vil ske meget hurtigere, end det generelt forventes,« skriver forskerne, der blandt andet tæller klimaforskerne Michael Mann og Hans-Joachim Schellnhuber samt energieksperterne Andrew Blakers, Christian Breyer, Eicke Weber, Sven Teske og Mark Jacobson.

mandag den 8. februar 2021

Energiforbruget blev grønnere i 2019 - Energy Supply DK

Energiforbruget blev grønnere i 2019 - Energy Supply DK
Det faktiske energiforbrug faldt knap 4 pct. i 2019 efter et stort fald i særligt forbruget af kul, mens forbruget af vindkraft og biogas trak i den anden retning. Udviklingen betød, at CO2-udledningen fra energiforbruget faldt over 9 pct.

Ny verdensomspændende dyrevelfærdsorganisation ser dagens lys | LandbrugsAvisen

Ny verdensomspændende dyrevelfærdsorganisation ser dagens lys | LandbrugsAvisen
19 dyrevelfærdsorganisationer er gået sammen om at danne World Federation for Animals - en international dyrevelfærdsorganisation, der vil tale dyrenes sag på globalt niveau.