fredag den 29. november 2013

DANSIC samler studerende om social innovation

Fremtidens udfordringer kræver innovative løsninger – også på det sociale område. Det har man forstået hos DANSIC – Danish Social Innovation Club. Organisationen er drevet af frivillige studerende, der ønsker at sætte fokus på netop social innovation og iværksætteri. I 2014 kommer det – ligesom i år – blandt andet til at ske gennem en konference for studerende, der gennem foredrag, debatter og workshops får mulighed for at arbejde med innovative idéer. 

onsdag den 27. november 2013

Ny naturfond skal sikre naturen et løft

Sammen med to store private fonde skyder staten 875 millioner kroner i en ny stor naturfond. Den skal give os en rigere og mere mangfoldig natur, beskytte truede arter og samtidig sikre et renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. 

onsdag den 20. november 2013

Nyt vådområde skal gavne miljøet og give naturoplevelser

Ved Alling Ådal sydøst for Randers er der skabt et nyt vådområde til gavn for natur og miljø. Samtidig giver nye stisystemer mulighed for at komme helt tæt på naturen i området. Frivillige i Danmarks Naturfredningsforening har bidraget til projektet. 

søndag den 17. november 2013

Ny folkeskov ved Randers indviet

Med 20.000 træer på 7,5 hektar nord for Randers skal Høgshøj Folkeskov være med til at beskytte sikre drikkevand mindske udledningen af CO2. Det sker med hjælp fra Growing Trees Network.

Læs mere: Ny folkeskov ved Randers indviet | OrganicToday - Nyheder om klima, natur og miljø

torsdag den 14. november 2013

Hønsene tager skraldet på Samsø

Samsø og andre lokale ildsjæle på Samsø introducerer nu hønsehold som løsning på en del af den store mængde affald, der usorteret ryger direkte til forbrændingen. Samsø Hønselaug er et demonstrationsprojekt for organisk affald som hønsefoder. Projektet har fået støttemidler fra Miljøministeriets pulje for Grønne Ildsjæle.

fredag den 8. november 2013

Bhutans grønne plan vil kunne redde kloden

Bhutan er landet, hvor de gamle skove er intakte, hvor halvdelen af nationens areal er fuldt miljøbeskyttet, hvor 100 pct. økologisk fødevareproduktion er officielt mål, og hvor forbliven som netto-CO2-optager – i kraft af skovene – er et regeringsløfte, afgivet på klimatopmødet i København i 2009.

Nu foreslår Bhutan at verdenssamfundet den 22. juni afslutter Rio+20-topmødet med at vedtage omstillingen til en ny global ligevægtsøkonomi i balance med naturgrundlaget.

Et forslag der ikke har en chance for at blive vedtaget, men en vigtigt begyndelse er det, at et FN- medlemsland nu officielt foreslår en verden uden evig økonomisk vækst.

Læs mere: Bhutans grønne plan vil kunne redde kloden | Information