lørdag den 31. marts 2012

Grøn, grønnere, ...

40 år for grøn velfærd: Grøn velfærd, det gode bymiljø og en rig natur. Det er fundamentalt i vores velfærdssamfund og for livet i det hele taget. I 40 år har Miljøministeriet kæmpet for netop det.

Grønne, banebrydende virksomheder i konkurrence om EU’s miljøpris: Miljøminister Ida Auken har i dag uddelt priser til fire danske virksomheder, der deltager i konkurrencen om EU’s Miljøpris i juni måned.

Video: Grønne oaser i storbyen: Haver i storbyen kan være så mange ting. Se denne lille dokumentarfilm om Londons East End, hvor små haver skyder op de mest utroligste steder.

Grønne løsninger populære i udlandet: Flere virksomheder og lande henvender sig til Danmark, når de skal finde grønne løsninger.

fredag den 30. marts 2012

Udviklingshæmmede naboer giver hverdagen kvalitet

Levefællesskabet Hertha i Herskind nær Aarhus er en meningsfuld ramme om Kirsten Franks seniorliv. Sammen med cirka 110 andre såkaldt normale deler hun hverdag med 20 udviklingshæmmede under overskriften ”omvendt integration”.


torsdag den 29. marts 2012

Region Midt vil have vind og biomasse

Vindmøller skal dække næsten hele strømforbruget i Region Midtjylland om 14 år. Op mod tre fjerdedele af al gylle og gødning skal igennem et biogasanlæg. Det er konsekvensen, hvis en ny, ambitiøse plan om 50 procent selvforsyning med VE i 2025 skal blive virkelighed.

Læs mere: Organic Today

onsdag den 28. marts 2012

Uarbejdsdygtige hjælpes i gang

17 procent af Hjørrings ledige var i 2010 det, man betegner som uarbejdsdygtige. I dag er tallet bragt ned til seks procent. Og kommunen er landets bedste til at hjælpe uarbejdsdygtige ledige i gang igen.

tirsdag den 27. marts 2012

Store ambitioner om et grønt Bornholm

Der er store planer i gang for tiden på Bornholm. Vindmøller og biogasanlæg skal være fremtidens energikilder. Allerede i dag stammer 33 pct. af al øens energiforsyning fra vedvarende energi fra vindmøller og det bliver ved, lover øens hjemmeside. Projekt Bright green Island er først landet, når hele øen er gjort klimavenlig. Det burde kunne lade sig gøre allerede indenfor fem år, mener initiativtagerne. Ikke alene er det energivenligt, men det gør øen fuldstændigt uafhængigt af energiforsyning udefra.

Læs mere: Store ambitioner om et grønt Bornholm:


mandag den 26. marts 2012

Værdibaserede banker udkonkurrerer verdens største banker > Merkur DK > Merkur - Nyheder

Den netop offentliggjorte undersøgelse ”Financial, Capital and Impact Metrics of Values Based Banking” viser nemlig, at bæredygtige, værdibaserede banker, som først og fremmest baserer deres beslutninger på baggrund af menneskers og naturens behov, udkonkurrerer de traditionelle banker på flere parametre. Bl.a. på finansielle indikatorer, afkast på aktiver, vækst i lån, indskud og kapitalstyrke, viser de værdibaserede pengeinstitutter overbevisende resultater.

Læs mere: merkur.dk

søndag den 25. marts 2012

Økologisk landbrug kan brødføde verden

Kan økologisk landbrug brødføde verden? Et hurtigt og simpelt svar vil være et rungende JA. Der er allerede en masse solid forskning, som dokumenterer dette og peger på, at økologisk jordbrug vil blive et nødvendigt bidrag til verdens fødevareforsyning.

lørdag den 24. marts 2012

Bæredygtigt forbrug i krisetider

Når vi svinger dankortet, er det ofte godt for økonomien og skidt for klimaet. Men sådan behøver det ikke være. Hvis vi bliver mere bevidste om klimaeffekterne af de varer og serviceydelser vi køber, kan vi forbruge på en bæredygtig måde, der både bidrager til vækst og beskæftigelse og mindsker vores klimabelastning. Det kræver dog nye markedstiltag, gennemgribende adfærdsændringer og et nyt syn på, hvad det gode liv er.

Læs Bæredygtigt forbrug i krisetider af Stine Bosse, CONCITO

Udbredt tilfredshed med ny energiaftale

Den nye energiaftale, der netop er kommet i hus, bliver betegnet som et kvantespring. Aftalen er ambitiøs, pragmatisk og glædelig. Det mener Dansk Erhverv, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Vindmølleindustrien og Greenpeace.

Socialøkonomien kan hjælpe os ud af krisen

Europa er ude i et regulært økonomisk og socialt stormvejr. Hver tiende EU-borger er arbejdsløs – for unge under 25 år er det mere end hver femte. Værst står det til i Sydeuropa, men også i Danmark har arbejdsløsheden været stigende de seneste år. Konsekvensen er, at fattigdommen stiger, og at stadig flere ekskluderes fra et stadig mere krævende arbejdsmarked – og dermed fra samfundet.

fredag den 23. marts 2012

Tillid – en dansk specialitet

At der som i Danmark råder en betydelig grad af tillid mellem mennesker, repræsenterer ikke blot et meget stort økonomisk aktiv. Lige så vigtigt er det, at det gør et land bekvemt og rart at leve i.

Forskning blåstempler ulandbistanden

Udviklingsbistand bidrager til modtagerlandets vækst og fremgang.Sådan lyder konklusionen på et internationalt forskningsprogram om ulandsbistandens virkninger og resultater.

torsdag den 22. marts 2012

Ny sejr for kortere dyretransporter er vundet

I dag bliver en ny stor sejr for kortere dyretransporter i EU vundet. Dan Jørgensen har fået over halvdelen af Europa-Parlamentets 754 medlemmer til at skrive under på hans forslag om, at dyretransporter for dyr til slagtning i EU maksimalt må vare otte timer. Dan Jørgensen har tidligere i år samlet over en million underskrifter fra europæiske borgere, for at der skal indføres en otte-timers grænse. for transport af slagtedyr i alle de europæiske lande.

Læs mere: dr.dk 

onsdag den 21. marts 2012

Stort forsøg på Livø med glutenfri afgrøder

Naturstyrelsen indleder omfattende forsøgsproduktion af økologiske afgrøder uden gluten. Forsøgsproduktionen begynder på Naturstyrelsens økologiske demonstrationslandbrug på den lille idylliske Livø, der ligger midt i Limfjorden.

Læs mere: Organic Today

tirsdag den 20. marts 2012

IEA: Danmark er førende indenfor vedvarende energi

Grafik: barunpatro
Danmark har en af de mest ambitiøse og gennemtænkte planer for overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Det vurderer IEA - det Internationale Energi Agentur.

Sveriges øko-produktion skal fordobles

Sveriges øko-produktion skal fordobles: Sveriges produktion af økologiske fødevarer og det økologiske landbrugsareal skal som minimum fordobles i 2020, hvis det skal lykkes for landmændene at holde trit med efterspørgslen.

Læs også: Salget af økomad stiger i Sverige

mandag den 19. marts 2012

Blinkende lygter skal forhindre demens hos ældre

Blinkende lamper og huskespil skal hjælpe ældre bedre igennem og helst hen over demens-stadiet. Nyt projekt skal prøves af på plejehjem.

Se video der viser hvordan det fungerer på ing.dkFyn blandt de bedste i EU til naturgenopretning

Ikke bare ét, men to naturgenopretningsprojekter i Danmark er udpeget blandt de bedste af sin art i Europa.

søndag den 18. marts 2012

Duft af rosmarin kan booste din hjerne

Rosmarin - Foto: cccdebbie
En æterisk olie i rosmarin kan forbedre hastigheden og præcisionen, når vi tænker. Det viser ny opsigtsvækkende forskning.

lørdag den 17. marts 2012

33.900 hektar ny natur

I perioden 2001 til 2011 blev der etableret 33.900 hektar ny natur i Danmark. Det fremgår af et svar fra miljøminister Ida Auken (SF) til Venstres miljøordfører Henrik Høegh.

Kilde: landbrugsavisen.dk

fredag den 16. marts 2012

Hygiejne og hilsner skal bryde social arv

Læreren møder 10 minutter før børnene i børnehaveklassen. Står ved indgangen og siger goddag til hver enkelt barn og giver dem hånden, når de kommer ind i klassen. Man hilsner på hinanden alle sammen, og læreren laver en fælles gennemgang af dagens forløb i skolen.

torsdag den 15. marts 2012

Fordele ved genanvendelse nu

Gennem de seneste ti år har genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark stået i stampe til fordel for forbrænding - men nu er der en enestående mulighed for at tage et kvantespring og øge genanvendelsen markant.

onsdag den 14. marts 2012

Nemmere emballage er en god forretning

Det skal fremover blive nemmere for danskerne at åbne pålægspakken eller juicekartonen. Det er dog ikke kun forbrugerne, der vil komme til at nyde godt af mere brugervenlig emballage. Det kan vise sig at være en god forretning for virksomheden.

16 procent af forbrugerne vælger nemlig et konkurrerende produkt, hvis de har dårlige erfaringer med emballagen. Det oplyser Birgitte Geert Jensen, som er lektor på arkitektskolen.

Læs mere: dr.dk:

Læs også: slut med genstridig emballage

Se mere på:  brugervenligemballage.dk

Ros skaber ro i klassen

Ros, anerkendelse og uddeling af belønningskort til de artige børn i stedet for at skælde de frække børn ud giver mere ro i klassen. På nogle skoler er dette sat i system og gennemført konsekvent. Metoden, der omfatter hele skolen og SFO går under navnet PALS.

Læs mere: dr.dk:

tirsdag den 13. marts 2012

Facebook hjælper folk af med social angst


For nogle mennesker har de sociale medier været udslagsgivende i forhold til at komme af med social angst. For andre et middel, som gør, at de får opfyldt sociale behov, som førhen var ikke var mulige.
»Facebook gør, at jeg får kontakt til omverdenen og andre mennesker«, siger Lise Kryger, der selv er ramt af angst. Hun er indehaver af hjemmesiden 'Slipangsten.dk' og administrator for Facebookgruppen af samme navn med over 2.500 medlemmer.

Læs mere: politiken.dk:

Slut med genstridig emballage

Det skal være slut med skruelåg, som ikke er til at vride op, og emballager, der bare ikke er til at åbne. Derfor har blandt andet Teknologisk Institut og Arkitektskolen Aarhus forsket i, hvordan man kan designe produkter med en større brugervenlighed. En ny vejledning om emballage, som Gigtforeningen har været med til at udforme, blev præsenteret på en konference i Aarhus.
Læs mere: dr.dk:

mandag den 12. marts 2012

Ambitiøse klima-mål for limfjordsøen Fur

- Alle på Fur skal have højhastighedsforbindelser i 2015. 20 procent af elforbruget på Fur skal være dækket af solceller i 2015. Fur skal være CO2-neutral i 2020.  Det er bare nogle af de mål, der er sat op for Innovation Fur – et ambitiøst udviklingsprojekt og et samarbejde mellem Fur, Skive Kommune og EnergiMidt. Og nu er der netop udgivet et klimaregnskab for Fur.

Læs mere: energy-supply.dk

Læs også mere på: innovation-fur.dk

Fremtidens erhvervseventyr hedder omstilling til grøn økonomi

Ida Auken
Miljøminister Ida Auken nedsætter i dag et Erhvervspanel for Grøn Omstilling. Det skal komme med bud på, hvordan danske virksomheder kan producere mere med færre ressourcer.

Læs mere: mim.dk:

søndag den 11. marts 2012

Odder Kommune paa klimalandsholdet

Når Odder Kommune i dag skriver under på en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), er det for at nedbringe kommunens C02-udslip med mindst 2 procent årligt frem til år 2015.

Forslagene i Odder Kommunes klimastrategi rummer både energirenoveringer af kommunens bygninger, solceller på kommunale bygninger, brug af el-biler i hjemmeplejen, kommunale cykler til medarbejderne og skærpede lavenergikrav til kommunalt nybyggeri, fortæller borgmester Elvin J. Hansen:

Læs mere: Odder Kommune melder sig på klimalandsholdet

Se lavenergihuset, hvor el og varme kun koster 300 kr. om måneden

I 2020 skal energiforbruget i nybyggede huse holdes på 20 kWh pr. m2, og det lever nogle lavenergihuse allerede op til. Jørgen Bundgaard fra Skovbo Villa viser her et prøvehus frem, som kun koster 300 kr. om måneden i el og varme. Det har tre lag glas i vinduerne, solceller, solfangere og jordvarmeslanger.

Læs mere: ing.dk

Fiskene trives ved havvindmøllepark

Horns Rev vindmøller
Stenbunker ved havmølleparker fungerer som kunstige rev, der tiltrækker et væld af fisk. Også industrifisken tobis lever fint i harmoni med vindmølleparkerne, viser undersøgelser.

Læs mere: ing.dk:

Foto: udlånt af Vestas Wind Systems A/S

lørdag den 10. marts 2012

Æblesorter fra år 1650 bliver reddet

85 æbletræer stod til at blive hjemløse, fordi den have de stod i - Veilstrups Æblehave i Sorgenfri nord for København - fik opsagt sit lejemål. Men nu kommer Frilandsmuseets æblehave, der er ejet af Fødevareministeriet, til undsætning.

Ministerium får milliongevinst med skift til virtuelle desktoppe og LibreOffice:

Transportministeriet har givet 140 medarbejdere en virtuel Windows-desktop med adgang til kontorpakken LibreOffice og Ubuntu som backup, hvis internetforbindelsen svigter.

Læs mere: version2.dk:

fredag den 9. marts 2012

Pædagoger mediterer på arbejdspladsen

Pædagoger og ledere på institutioner i Gentofte har fået mere overskud og arbejdsglæde - alene ved at trække vejret dybt.

Fulde risbanker i Cambodja


Risbankprojektet hjælper udsatte landsbyer i Cambodja med at etablere risbanker. En risbank er et lokalt lager, hvor bønder, som er løbet tør for ris eller såsæd, kan låne fra og efter høsten betale risene tilbage.

torsdag den 8. marts 2012

Lokale klima-helte til kamp mod CO2

Odder, Norddjurs og Lejre melder sig ind i kampen mod CO2-udledning, når de i marts binder sig til Danmarks Naturfredningsforenings klimakrav.

8.000 tons dansk økogrønt sendes til udlandet

I Sverige og Tyskland gnasker de i bedste Snurre Snup-stil masser af danske øko-gulerødder. Det viser tal fra Danmarks Statistik, hvoraf det fremgår, at den danske eksport af økologisk frugt og grønt er vokset til 86,9 mio. kr. i 2010 - en stigning på over 32 mio. kr. på bare tre år. Og det er især gulerødder og salat, der er skyld i den gode udvikling.

Frygten for vold er rekordlav

I 2011 bekymrede hver tredje dansker sig meget for vold og kriminalitet. Det lyder af mange, men det er markant færre end tidligere.

onsdag den 7. marts 2012

Nye samarbejder mellem politi og boligområder vinder frem

Det er et velkendt problem i udsatte boligområder: En lille gruppe drenge begår småkriminalitet og skaber utryghed i området, og det er nødvendigt at gribe ind, så drengestregerne ikke udvikler sig til plettede straffeattester. Problemorienteret politiarbejde (POA) er en af løsningerne, som i de senere år har fundet stigende anvendelse i udsatte boligområder som f.eks. Gellerup, Vollsmose og Mjølnerparken.

Millioner til forskning i frivillighed

Social- og Integrationsministeriet giver 7,3 millioner til forskning i frivillighed.

tirsdag den 6. marts 2012

Succes med syg ide i Hjørring

Det betaler sig for arbejdsgivere, at gøre en målrettet indsats for at få sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage på arbejde. Det fortæller en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI, der nævner Hjørring Kommune som et godt eksempel.

Genopretningen af dansk miljø er i fuld gang

 Miljøminister Ida Auken er glad for det seriøse indspil i debatten om miljøets betydning for vores velfærd, som i dag er afleveret af vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd.

Læs mere: mim.dk

mandag den 5. marts 2012

Natur er bedre end penge i banken

De miljøøkonomiske vismænd anbefaler i deres nyeste rapport, at sætte hurtigt og målrettet ind for at sikre den biologiske mangfoldighed i Danmark. Det er billigst, skriver de.

Læs mere på dn.dk

Efterskoler bekæmper stress


Det kan være svært for efterskolelærere at adskille fritid og arbejdstid, og de plages i højere grad end mange andre erhvervsgrupper af usikkerhed og stress. Derfor har fem danske efterskoler fået bevilget penge til at gøre noget ved problemet. Èn af de fem er Borremose Efterskole i Himmerland.

søndag den 4. marts 2012

Afrikas småbønder er fornuftige folk

Verdensbanken har udgivet en moppedreng af en bog om succes-historier fra Afrika. ”Yes Africa Can” hedder den, og sender mindelser om dengang Obama kunne mere end i dag.

Økologi, økologi, økologi...

Den voksende interesse for økologi fylder stadigt mere i medierne. Herunder kan du se et uddrag fra den seneste uges artikler:


27.2. Økologiske foreninger hitter: Flere byer er hoppet med på en ny, økologisk dille, hvor forbrugere selv danner foreninger og sælger frugt og grønt direkte fra landmanden.

28.2. Fem daginstitutioner får en Økomakeover: Engen i Silkeborg er en af de fem daginstitutioner, som har vundet Økologisk Landsforenings Økomakeover. Tirsdag besøgte to professionelle øko-formidlere institutionen og sørgede for lækker økologisk mad og lege med økologisk frugt og grønt.

1.3. Økologien vinder frem i Bayern: Økologien har kronede dage i den sydtyske delstat Bayern. Med 6.500 økologiske landbrug i 2011 er antallet af øko-bedrifter fordoblet de sidste ti år, oplyser delstatens landbrugsminister Helmut Brunner. Bayerns økologiske landmænd dyrker nu tilsammen 200.000 hektar og mere end halvdelen af Tysklands økologiske mælk, kommer fra malkekøer i Bayern.

1.3. U-lande skal overleve på økologi: Glem alt om gensplejsning og intensivt, konventionelt landbrug. Forskning viser, at omlægning til økologi og satsning på småbønder i u-landene kan brødføde klodens voksende befolkning.

2.3. Miljøministeriet - Nye grønne krav til offentlige indkøb styrker miljøet og væksten: Bilerne i den kommunale hjemmepleje skal fremover kunne køre længst muligt på literen og have de bedste partikelfiltre. Mere end hver anden kop kaffe på rådhuset skal være fair trade eller økologisk. Og så skal hver fjerde nye bygning have et lavere energiforbrug end gennemsnittet af nybyggeri.

3.3. Økologien indtager det offentlige: Det er ikke kun hos livsnyderne, at det røde Økologi-mærke er populært. Både på restauranter og i offentlige institutioner sniger de usprøjtede grøntsager og de naturlige kyllingelår sig ind.

3.3. Økologien vokser i kantiner og køkkener: En ny undersøgelse offentliggjort i dag af Økologisk Landsforening viser, at det samlede økologiske salg til danske storkøkkener var 743 millioner kroner i 2011, hvilket er 234 millioner mere end i 2010, altså en stigning på 46 procent på bare ét år.lørdag den 3. marts 2012

Kløvermarken drives nu 100 % på solenergi

Idrætsanlægget Kløvermarken har fået næsten 900m2 solceller, der producerer strøm til omklædningsrum, kontorer, Sundby Klubhus og lys på kunstgræsbanerne.

Læs mere: energy-supply.dk

Sjælland vil være EU's grønne region


Med en investering på næsten en halv milliard kroner vil Region Sjælland og 12 kommuner nu gøre noget alvorligt ved at energirenovere offentlige bygninger og omstille til vedvarende energi. Region og kommuner har den ambitiøse drøm om at blive den grønne region i Europa i 2020.

Biodynamisk areal fordoblet på fem år

Der er god gang i omlægningen til biodynamisk dyrkning blandt danske økologer. 

fredag den 2. marts 2012

Odderen er måske flyttet til Fyn

Tilføj billedtekst
Odderen har været regnet for uddød på Fyn i de seneste 30 år. Alligevel er der sandsynlighed for, at det fiskeglade rovdyr er tilbage på Fyn forud for en stor optælling af oddere i foråret.

Læs mere: Odderen er måske flyttet til Fyn | Kristeligt Dagblad


Foto: Bernie Condon / FreeDigitalPhotos.net

torsdag den 1. marts 2012

Mongoliet afskaffer dødsstraf

Som det 140. land i verden har Mongoliet afskaffet dødsstraffen. Det har stået meget højt på præsidentens dagsorden siden hans tiltræden i maj 2009. I januar 2010 benyttede han sin suveræne ret som præsident til at konvertere alle dødsdomme til 30 års fængsel. Og efter lange debatter fik han omsider i januar støtte i parlamentet til at tiltræde og implementere den anden frivillige protokol til FN's Konvention om Politiske og Civile Rettigheder, den der forbyder dødsstraf.