søndag den 25. marts 2012

Økologisk landbrug kan brødføde verden

Kan økologisk landbrug brødføde verden? Et hurtigt og simpelt svar vil være et rungende JA. Der er allerede en masse solid forskning, som dokumenterer dette og peger på, at økologisk jordbrug vil blive et nødvendigt bidrag til verdens fødevareforsyning.

Et hurtigt og simpelt svar på konsekvenserne af en global omlægning til økologiske jordbrugsmetoder vil være (FAO, 2011):
  • I industrialiserede lande vil økologiske produktionssystemer betyde faldende udbytter afhængigt af det konventionelle landbrugs intense brug af eksterne inputs som pesticider og kunstgødning før omlægning
  • I udviklingslande, hvor den ’Grønne Revolution’ er dominerende (adgang til kunstvanding og eksterne input som i industrialiserede lande), vil en omlægning føre til næsten samme udbytter
  • I udviklingslande, hvor landbruget er afhængigt af regnvand og lavt forbrug af eksterne input, har økologiske produktionsmetoder medført øget udbytter
Læs mere: Organic Today

Ingen kommentarer:

Send en kommentar