lørdag den 24. marts 2012

Socialøkonomien kan hjælpe os ud af krisen

Europa er ude i et regulært økonomisk og socialt stormvejr. Hver tiende EU-borger er arbejdsløs – for unge under 25 år er det mere end hver femte. Værst står det til i Sydeuropa, men også i Danmark har arbejdsløsheden været stigende de seneste år. Konsekvensen er, at fattigdommen stiger, og at stadig flere ekskluderes fra et stadig mere krævende arbejdsmarked – og dermed fra samfundet.Gennem de seneste 20-25 år har Danmark haft mellem 700.000 og 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder uden for det normale arbejdsmarked. Det drejer sig om førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, mennesker på sygedagpenge og langtidsledige. Mange har både lysten og viljen til at bidrage til samfundet.

Socialøkonomien rummer muligheden for at gøre tingene på en anden måde. Med socialøkonomiske initiativer kan vi skabe et parallelt arbejdsmarked, der supplerer det traditionelle arbejdsmarked, og gøre det muligt at løse nyttige samfundsmæssige udfordringer af mennesker, der ellers er ekskluderet fra arbejdsmarkedet.

Læs mere i Kristeligt Dagblad

Ingen kommentarer:

Send en kommentar