torsdag den 8. marts 2012

Lokale klima-helte til kamp mod CO2

Odder, Norddjurs og Lejre melder sig ind i kampen mod CO2-udledning, når de i marts binder sig til Danmarks Naturfredningsforenings klimakrav.

Lejre
I Lejre Kommune er det blevet vedtaget at afsætte i alt 20 millioner kroner i 2011 og 2012 til energiforbedring af kommunens bygninger. Men det er ikke det eneste område, der skal sættes ind på.

-Vi har også fokus på omstilling til vedvarende energi. Der er fundet 24 potentielle vindmølle-områder i kommunen, og de skal nu diskuteres i en offentlig debat. Og i forhold til biogas skal vi debattere, hvor store anlæg vi skal have, og hvor de skal placeres, siger Tina Unger, klima- og bæredygtighedskoordinator i Lejre.

OdderOdder Kommune har planlagt en besparelse på el-forbruget på knap 400.000 kWh om året. Det skal ske ved at renovere kommunens bygninger. I alt er 81 projekter er klargjort til energirenovering.
Projekterne har en tilbagebetalingstid på mellem fem og otte år, hvorefter renoveringen vil skabe reel besparelse for kommunen.

Desuden arbejder Odder Kommune på en sammenfattende strategi for klimaindsatsen, hvor el-biler til hjemmeplejen, solceller, kommunale cykler til medarbejdere og skærpede energikrav til kommunalt nybyggeri.

Norddjurs
 I disse år opføres en af verdens største havmølleparker mellem Djursland og Anholt – med Grenaa Havn som centrum og udskibningshavn for de store møller. Det er med til at sætte fokus på Norddjurs i forhold til vedvarende og grøn energi.

Norddjurs Kommune vil gennem klimakommuneaftalen udarbejde en klimahandlingsplan, der skal sikre en reduktion i den årlige CO2-udledning fra kommunens bygninger og virksomheder med mindst 2 procent om året frem til 2017.
Klimahandlingsplanen vil blive udarbejdet i løbet af 2012. Den vil indeholde forslag til energi-renovering af kommunale bygninger, opstilling af solcelleanlæg, udskiftning af gadebelysningen og meget andet.

Læs mere: dr.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar