torsdag den 15. marts 2012

Fordele ved genanvendelse nu

Gennem de seneste ti år har genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark stået i stampe til fordel for forbrænding - men nu er der en enestående mulighed for at tage et kvantespring og øge genanvendelsen markant.

Det påpeger en række eksperter, der hæfter sig ved faktorer, der gør det mere attraktivt at sortere husholdningsaffaldet - og dermed komme i gang med genanvendelse af plast, metal og papir, mens det organiske affald kan benyttes til biogas.

For det første er der prisen. For ti år siden var det ret dyrt at komme af med affald til genanvendelse. I dag er priserne på genbrugsmaterialer steget så meget, at de i andre lande giver et betydeligt bidrag til at betale for indsamlingen.

Bedre central sorteringsteknologi er en anden faktor, der kan anspore til et teknologiskifte.

Et tredje faktum er, at mange af de forbrændingsanlæg, som i dag står for bortskaffelse af 88 pct. af dagrenovationen, er ved at være noget nedslidte.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar