torsdag den 11. februar 2021

Åer, fjorde og vandløb kan spares for ca. 100 tons kvælstof | GreenUpdate.dk

Åer, fjorde og vandløb kan spares for ca. 100 tons kvælstof | GreenUpdate.dk
Landbrugsstyrelsen er så godt som i mål med behandlingen af årets ansøgere og har sendt tilsagn ud til 221 landmænd og lodsejere, som nu kan gå i gang med at anlægge et nyt minivådområde. Hvis alle minivådområderne bliver til virkelighed, vil de nye minivådområder kunne spare danske åer og vandløb for ca. 100 tons kvælstof om året.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar