torsdag den 7. marts 2013

Flere konstruktive nyheder

- Vi er nogle journalister, der vil være langt mere aktive tjenere af demokratiet og mangfoldigheden. Der er et paradigmeskift på vej.

Sådan siger Karen Lumholt, der er en af initiativtagerne til et seminar, hvor det blev besluttet at stifte et selskab for at videndele og udvikle sproget og metoderne indenfor den såkaldte Konstruktive journalistik.

Konstruktiv journalistik rummer mange tilgange, fx. mere aktiv inddragelse af borgerne, idé-indsamling og løsningsforslag. En journalist kan eksempelvis vælge at bide sig fast i et problem og forfølge det, til problemet er løst ved undervejs selv at bidrage konstruktivt til løsningen gennem sin research.

- Vi vil udvikle nye former for journalistik, der bygger samfund og mennesker op ved at finde løsninger og understøtte tillid, tiltro og forståelse. Vi ønsker alternativer til en journalistik, som alt for ofte fokuserer på fejl og forhindringer og derved fremmer frygt, apati og lede ved demokratiet. Vi vil gå forrest med at formidle nuancer, bygge bro, involvere og understøtte borgernes medejerskab, medansvar og foretagsomhed.

Godt-nyt.dk hilser initiativet velkomment og håber på en mangfoldighed af nyheder, der prøver at finde løsninger, understøtte tilid, tiltro og forståelse.

Læs mere og hør programmet: Paradigmeskift i journalistikken - dr.dk/P1/Sproglaboratoriet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar