fredag den 18. april 2008

Grønt pengeinstitut med stor vækst

Andelskassen Merkur, der gennem trefjerdedele af sit udlån støtter bæredygtig udvikling, oplevede i 2007 sit hidtil største overskud.

Merkur er i 2007 blevet styrket med det hidtil største overskud i pengeinstituttets historie. Overskuddet før skat er således vokset til 10,8 mio.kr. før skat i 2007 mod 4,6 mio.kr. i 2006. Indlånet er vokset til kr. 770 mio. kr. i 2007 mod 647 mio. kr. i 2006, hvilket er en vækst på 19 %.

Indlånsstigningen har sammen med indlånsoverskuddet fra 2006 kunnet sikre den store vækst i udlånet til bæredygtige initiativer, som er vokset fra 522 mio. kr. i 2006 til 723 mio. kr. i 2007 – en vækst på 39 %.

Merkurs udlånsvækst er dermed sket uden at låne ekstra penge på finansmarkederne - en linje, som andelskassen ønsker at fastholde også fremover. Særligt udlån til økologisk fødevareforædling er steget, hvilket afspejler den generelt stigende efterspørgsel efter økologiske produkter.
Med en egenkapital på ca. 137 mio.kr. ved udgangen af 2007 står Merkur således godt rustet til den vækst, som de kommende år vil bringe, når der skal lånes ud til og investeres i reduktionen af klimagasser:
”Klimaudfordringen, den stærkt stigende interesse for økologi og en voksende erkendelse af, at også erhvervslivet kan tage medansvar og forme udviklingen i en bæredygtig retning er tendenser, der giver Merkur gode muligheder for at vise, at vi har arbejdet seriøst med disse emner i 25 år og konsekvent forfulgt den samme dagsorden og ikke blot redet med på en ny bølge”, siger Lars Pehrson, direktør i Merkur.

Et andet vigtigt initiativ for Merkur i 2007 har været arbejdet med at introducere etiske investeringsbeviser i samarbejde med den hollandske finansgruppe Triodos. Danskerne får hermed adgang til at investere med den efter Merkurs opfattelse bedste og mest grundige screening af børsnoterede virksomheder med over 100 forskellige indikatorer, hvor der screenes både for miljømæssige og sociale forhold. Det er også muligt at investere direkte i produktionen af vedvarende energi, hvilket er et enestående produkt på det danske finansmarked.

I dag bruger omkring 12.000 Merkur som bankforbindelse.

MERKUR er Danmarks almennyttige pengeinstitut og har siden 1982 arbejdet med finansiering af sociale, kulturelle og miljøvenlige projekter. Merkur fungerer på samme måde som andre danske pengeinstitutter og har alle serviceydelser. Størsteparten af det samlede udlån sker til samfundsgavnlige projekter på baggrund af økonomiske, såvel som etiske og miljømæssige vurderinger. Den resterende del af udlånet er private lån, især boliglån.

Fra merkur.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar