onsdag den 27. januar 2010

Hovedengen i Ribe fredet – nu med natur

Hovedengen i Ribe har været fredet i mange år. Kernen i de første fredninger var ud-sigten fra byen ud over marsken og indkigget fra marsken ind mod middelalderbyen. 
Siden er der løbet meget vand i Ribe Å, og en ny fredning er rejst af Danmarks Natur-fredningsforening og Esbjerg Kommune i enighed. Den nye fredning sikrer stadig ud-sigten og skaber samtidig mere natur og flere offentlige stier i det dejlige landskab.

Læs mere på dn.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar