tirsdag den 14. maj 2013

Ny plan for genbrug: Den enes affald - den andens råvare

Affald fra én virksomhed er råvarer i en anden virksomhed. Sådan har det været i mange år i Kalundborg, hvor nogle af landets største industrier holder til.

I Kalundborg Symbiosis samarbejder kommunen og flere private virksomheder om vandforbrug, affaldshåndtering og anvendelse af materialer i en lukket cyklus. Det er lidt ligesom i naturen, hvor der ikke findes affald.

Det går så godt i Kalundborg, at regeringen nu vil fremme dét, man fagligt kalder industri-symbioser. Det sker gennem initiativet Grøn Industrisymbiose. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar