søndag den 21. september 2014

Landbrugsjord på Als bliver atter til en sø

En 153 ha stor sø ved Nordborg genetableres efter aftale mellem 22 lodsejere. Dermed bliver der skabt et vådområde, som årligt vil fjerne 16 ton kvælstof fra kystvandene ved Als Fjord, Alssund og Aabenraa Fjord. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar