mandag den 29. april 2019

14 nye vådområder: Store landbrugsarealer bliver til natur | LandbrugsAvisen

14 nye vådområder: Store landbrugsarealer bliver til natur | LandbrugsAvisen: 14 nye naturområder over hele landet er blevet genskabt på lavtliggende landbrugsjord.

Landbrugsstyrelsen opkøber i disse år lavtliggende landbrugsjord, som omdannes til søer og våde enge i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen.

Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor, og bidrager dermed til en forbedring af vandkvaliteten i søer og fjorde. Samtidigt får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar