fredag den 2. december 2011

Smukt istidslandskab sikres med en fredning

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Hjørring Kommune og Bjergby-Mygdal Sogn går sammen om at rejse en fredning af Præstegårdsbakkerne ved Bjergby nord for Hjørring.

Præstegårdsbakkerne er et 18 hektar stort og smukt kuperet morænelandskab ved Bjergby nord for Hjørring. Området har gennem mange år været et åbent landskab med overdrev, enge og med en mosaik af forskellige bevoksninger.

Læs mere på dn.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar