onsdag den 28. november 2007

Grundfos modtager EU-miljøpris

Grundfos har modtaget EU’s grønne miljøpris for deres nye type cirkulationspumpe, som kun bruger halvdelen af den strøm som dens forgænger gjorde, uden at forringe varmeanlæggets komfort.

Det var Svend Auken, der overrakte Grundfos’ koncernchef Niels Due Jensen prisen, der uddeles af en komite bestående af repræsentanter udpeget af Miljø- og Energiministeriet, Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Ingeniørforeningen i Danmark.

Alene i Danmark skønner Grundfos, at der er 65.000 store cirkulationspumper i brug, og det anslås, at der er ca. 400.000 små cirkulationspumper installeret i varmeanlæggene i danske hjem. En udskiftning af disse pumper med regulerede pumper vil samlet set medføre en reduktion i energi-forbruget til pumpning på 40%. Det vil give en energibesparelse på 198.000 Mwh. Under forudsætning af, at den el vil være fremstillet på et kulbaseret anlæg, vil det medføre en reduktion af miljøbelastningerne med:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar