lørdag den 4. februar 2012

Bedre adgang til vandløb og søer


Danskerne får fra efteråret adgang til randzoner, som skabes i op til 10 meters bredde langs mindst 25.000 kilometer danske vandløb og søer. Randzonerne blev skabt i VK-regeringens "Grønt vækstplan", men offentligheden får nu adgang til de lukkede randzoner. Randzonerne udgør 50.000 hektar. De skal sikre, at Danmark gennemfører EU's vandrammedirektiv om at beskytte vandkvaliteten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar