onsdag den 30. marts 2016

Opskrift på kloge børn: Trivsel

Er der fællesskab i klassen, ro i timerne og en følelse af, at lærerne hjælper og støtter. Så er der en god chance for, at skoleeleverne også scorer gode karakterer i den nationale test.

En ny analyse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at der er en ’positiv sammenhæng’ mellem testresultater og elevernes trivsel. Sammenhængen er påvist fra 4. klasse og til og med 9. klasse.

Det er der en god grund til, forklarer en professor og børneekspert.

- Børn, der trives, er også dem, der lærer mest. Dem, der trives, har mod på at være åbne, stille spørgsmål og lytter bedre efter. De tager mere imod undervisningen og har et stærkere fundament for at lære, siger Per Schultz Jørgensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar