lørdag den 15. september 2007

Mauritius-parakitten væk fra kanten af udryddelse

I slutningen af 80′erne var der kun omkring 10 tilbage. Men modsat mange andre lignende historier, så er det lykkedes at redde Mauritius-parakitten fra total udryddelse. I et skovareal på øen Mauritius i det indiske ocean, er det lykkedes at få bestanden i vækst.

Øen, der er kendt for engang af have huset den udryddede fugl dronten, har tidligere også haft en stor bestand af Mauritius-parakitten. Men med mennesket fulgte rotter, aber og skovrydning og den grønne fugl var tæt på udryddelse.

Men forsigtig avl, ekstra fodring og beskyttelse af reder, har nu fået bestanden af Mauritius-parakitter op på over 300. Det er sket i et skovområde på øen.

Det er en af de få positive nyheder, der er på verdensnaturbevaringsforeningens, IUCNs røde liste over truede dyr. Parakitten er her gået fra et være kritisk truet til nu moderat truet.

Skovrydning og rovdyr og konkurrence fra andre fugle er stadig en trussel mod Mauritius-parakitten, siger eksperter, men Mauritius’ naturfredningsforening er fast besluttet på, at projektet med at redde den truede fugl skal lykkes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar